Thông tin

Sản phẩm mới

ZOTAC Có 4 sản phẩm.

Đang hiển thị 1 - 4 trong số 4 sản phẩm
  • Ổ cứng  SSD Zotac 120Gb/T500/Phison ZOTAC SSD mang lại quyền truy cập dữ liệu nhanh nhẹn vào hệ thống của bạn. Cải thiện đáp ứng và thời gian tải nhanh hơn có nghĩa là ít chờ đợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Tất cả các trạng thái lưu trữ bộ nhớ flash thể rắn đem lại hiệu quả, tăng độ      bền, nhiệt độ thấp hơn, và hiệu suất đáng kể. Nâng cấp tốc độ máy...

  • Ổ cứng  SSD Zotac 120Gb/T400/Phison ZOTAC SSD mang lại quyền truy cập dữ liệu nhanh nhẹn vào hệ thống của bạn. Cải thiện đáp ứng và thời gian tải nhanh hơn có nghĩa là ít chờ đợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Tất cả các trạng thái lưu trữ bộ nhớ flash thể rắn đem lại hiệu quả, tăng độ      bền, nhiệt độ thấp hơn, và hiệu suất đáng kể. Nâng cấp tốc độ máy...

  • Ổ cứng  SSD Zotac 240Gb/T500/Phison ZOTAC SSD mang lại quyền truy cập dữ liệu nhanh nhẹn vào hệ thống của bạn. Cải thiện đáp ứng và thời gian tải nhanh hơn có nghĩa là ít chờ đợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Tất cả các trạng thái lưu trữ bộ nhớ flash thể rắn đem lại hiệu quả, tăng độ      bền, nhiệt độ thấp hơn, và hiệu suất đáng kể. Nâng cấp tốc độ máy...

    1.550.000
  • Ổ cứng  SSD Zotac 240Gb/T500/Phison ZOTAC SSD mang lại quyền truy cập dữ liệu nhanh nhẹn vào hệ thống của bạn. Cải thiện đáp ứng và thời gian tải nhanh hơn có nghĩa là ít chờ đợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Tất cả các trạng thái lưu trữ bộ nhớ flash thể rắn đem lại hiệu quả, tăng độ      bền, nhiệt độ thấp hơn, và hiệu suất đáng kể. Nâng cấp tốc độ máy...

    1.600.000
Đang hiển thị 1 - 4 trong số 4 sản phẩm