S
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 1TB 1,100,000.00 1,010,000.00
Đĩa Cứng Seagate 1TB
1,100,000.00 1,010,000.00

Seagate Barracuda ST1000DM010 – hard drive – 1 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 2TB 1,550,000.00
Đĩa Cứng Seagate 2TB
1,550,000.00

Seagate Barracuda ST2000DM006 – hard drive – 2 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Browse Wishlist
Đĩa Cứng Seagate 3TB 2,150,000.00
Đĩa Cứng Seagate 3TB
2,150,000.00

Seagate Barracuda ST3000DM008 – hard drive – 3 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Browse Wishlist
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 4TB 2,780,000.00
Đĩa Cứng Seagate 4TB
2,780,000.00

Seagate Barracuda ST4000DM005 – hard drive – 4 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 500GB
950,000.00

Seagate Barracuda ST500DM009 – hard drive – 500 GB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 500GB (NB)
1,000,000.00

Đĩa cứng Seagate 500GB BarraCuda SATA 6Gb/s 128MB Cache 2.5-Inch 7mm (ST500LM030)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 10TB
10,200,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 10TB, 256MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 1TB 1,150,000.00 1,120,000.00
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 1TB
1,150,000.00 1,120,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 1TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 2TB
1,650,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 2TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 3TB
2,350,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 3TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 4TB
3,200,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 4TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 6TB
5,650,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 6TB, 250MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View

Showing 1–12 of 35 results