S
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Celeron® Processor G3930
850,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Celeron® G3930
2M Cache, 2.90 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Đọc tiếpQuick View
Intel® Core™ i3-4170 Processor

Intel® Core™ i3-4170 Processor
3M Cache, 3.70 GHz, 4th Generation Intel® Core™ i3

Đọc tiếpQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i3-7100 Processor
2,750,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-7100
3M Cache, 3.90 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Đọc tiếpQuick View
Intel® Core™ i3-7300 Processor

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-7300
4M Cache, 4.00 GHz

Đọc tiếpQuick View
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i3-8100 Processor 2,950,000.00 2,850,000.00
Intel® Core™ i3-8100 Processor
2,950,000.00 2,850,000.00

Intel® Core™ i3-8100 Coffee Lake Processor
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-8100
6M Cache, 3.60 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-4460 Processor
4,500,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-4460
6M Cache, up to 3.40 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-6400 Processor
4,250,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-6400
6M Cache, up to 3.30 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-6500 Processor 4,900,000.00 4,600,000.00
Intel® Core™ i5-6500 Processor
4,900,000.00 4,600,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-6500
6M Cache, up to 3.60 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-7400 Processor
4,500,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-7400
6M Cache, up to 3.50 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-7500 Processor
4,850,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-7500
6M Cache, up to 3.80 GHz

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i5-8400 Processor
4,550,000.00

Bộ vi xử lý Intel® thế hệ thứ 8 Core™ i5-8400
9M Cache, 2.80 GHz – 4.0GHz (Turbo)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Intel® Core™ i7-6700K Processor
8,400,000.00

Bộ vi xử lý Intel® Core™ i7-6700K
8M Cache, up to 4.20 GHz

Thêm vào giỏQuick View

Showing 1–12 of 20 results