S
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Black 1TB 1,900,000.00
Đĩa Cứng WD Black 1TB
1,900,000.00

Đĩa Cứng WD Black 1TB
(7200 RPM, SATA 6Gb/s, 64MB Cache)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Black 2TB 3,100,000.00
Đĩa Cứng WD Black 2TB
3,100,000.00

Đĩa Cứng WD Black 2TB
(5400 RPM, SATA 6Gb/s, 64MB Cache)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Blue 1TB 1,050,000.00
Đĩa Cứng WD Blue 1TB
1,050,000.00

Đĩa Cứng WD Blue 1TB
(7200 RPM, SATA 6Gb/s, 64MB Cache)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Blue 2TB 1,650,000.00
Đĩa Cứng WD Blue 2TB
1,650,000.00

Đĩa Cứng WD Blue 2TB
(5400 RPM, SATA 6Gb/s, 64MB Cache)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Blue 4TB 2,900,000.00
Đĩa Cứng WD Blue 4TB
2,900,000.00

Đĩa cứng WD WD40EZRZ 4TB 5400rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5″

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Purple 1TB 1,250,000.00
Đĩa Cứng WD Purple 1TB
1,250,000.00

Đĩa cứng WD WD10PURZ 1TB 5400rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5″, được thiết kế vói độ bền cao có thể đọc / ghi liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Purple 2TB 2,400,000.00
Đĩa Cứng WD Purple 2TB
2,400,000.00

Đĩa cứng WD WD20PURZ 2TB 5400rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5″, được thiết kế vói độ bền cao có thể đọc / ghi liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Purple 4TB 3,500,000.00
Đĩa Cứng WD Purple 4TB
3,500,000.00

Đĩa cứng WD WD40PURZ 4TB 5400rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5″, được thiết kế vói độ bền cao có thể đọc / ghi liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Purple 6TB 7,000,000.00
Đĩa Cứng WD Purple 6TB
7,000,000.00

Đĩa cứng WD WD60PURX/PURZ 6TB 5400rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5″, được thiết kế vói độ bền cao có thể đọc / ghi liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Red 1TB 1,550,000.00
Đĩa Cứng WD Red 1TB
1,550,000.00

Ổ cứng WD Red 1TB chuyên dụng cho NAS

Ổ cứng WD Red 1TB SATA3 6Gb/s tốc độ ghi tới 150MB/s (max), bộ đệm 64MB Cache, tốc độ vòng quay 5400RPM. Hoạt động bền bỉ 24/7 tối ưu cho thiết bị lưu trữ mạng NAS từ 1 – 8 bay.

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Red 4TB 3,750,000.00
Đĩa Cứng WD Red 4TB
3,750,000.00

Ổ cứng WD Red 4TB chuyên dụng cho NAS
Ổ cứng WD Red 4TB WD40EFRX chuẩn kết nối SATA3 6Gb/s tốc độ ghi tới 150MB/s (max), bộ đệm 64MB Cache, tốc độ vòng quay 5400RPM. HDD WD Red hoạt động bền bỉ 24/7 tối ưu cho thiết bị lưu trữ mạng NAS từ 1 – 8 bay.

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng WD Red 6TB 5,800,000.00
Đĩa Cứng WD Red 6TB
5,800,000.00

Ổ cứng WD Red 6TB chuyên dụng cho NAS

Ổ cứng WD Red 6TB WD60EFRX chuẩn kết nối SATA3 6Gb/s tốc độ ghi tới 175MB/s (max), bộ đệm 64MB Cache, tốc độ vòng quay 5400RPM. HDD WD Red hoạt động bền bỉ 24/7 tối ưu cho thiết bị lưu trữ mạng NAS từ 1 – 8 bay.

Thêm vào giỏQuick View

Hiển thị một kết quả duy nhất