S
Đọc tiếpQuick View
Nguồn máy tính AcBel CE2 450W (Bạc)

Nguồn máy tính AcBel CE2 450W (Bạc)
1 24 pins, 1 CPU 4+4 pins, 4 SATA, 3 ATA, 1 PCI Express 6 pin

Đọc tiếpQuick View

Hiển thị một kết quả duy nhất