S
Thêm vào giỏQuick View
USB 2.0 Kingmax 16GB MA-06
135,000.00

Đĩa USB Kingmax 16GB, USB 2.0

Thêm vào giỏQuick View
Đọc tiếpQuick View
USB 2.0 PNY 8GB

Đĩa USB PNY 16GB, USB 2.0

Đọc tiếpQuick View
Thêm vào giỏQuick View
USB 2.0 Toshiba 16GB HAYABUSA
125,000.00

Đĩa USB Toshiba 16GB, USB 2.0

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
USB 3.0 Kingmax 16GB MB-03
160,000.00

Đĩa USB Kingmax 16GB, USB 2.0, 3.0

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
USB 3.0 Kingston 16GB DT100G3
135,000.00

Đĩa USB Kingston 16GB, USB 2.0, 3.0

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
USB 3.0 Kingston 16GB DTIG4
135,000.00

Đĩa USB Kingston 16GB, USB 2.0, 3.0

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
USB 3.0 Toshiba 32GB HAYABUSA
230,000.00

USB Toshiba 3.0 Hayabusa U301 – 32GB (Trắng)

Tốc độ ghi chép vượt trội so với USB 2.0

Thêm vào giỏQuick View

Hiển thị một kết quả duy nhất