S
Thêm vào giỏQuick View
ACER M2 128GB PCIE (FA100)
250,000.00

Thanh đĩa cứng M2 128GB 2280 PCIe Gen3 x4

Thêm vào giỏQuick View
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 1TB 1,100,000.00 1,010,000.00
Đĩa Cứng Seagate 1TB
1,100,000.00 1,010,000.00

Seagate Barracuda ST1000DM010 – hard drive – 1 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 2TB 1,550,000.00
Đĩa Cứng Seagate 2TB
1,550,000.00

Seagate Barracuda ST2000DM006 – hard drive – 2 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 3TB 2,150,000.00
Đĩa Cứng Seagate 3TB
2,150,000.00

Seagate Barracuda ST3000DM008 – hard drive – 3 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 4TB 2,780,000.00
Đĩa Cứng Seagate 4TB
2,780,000.00

Seagate Barracuda ST4000DM005 – hard drive – 4 TB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 500GB
950,000.00

Seagate Barracuda ST500DM009 – hard drive – 500 GB – SATA 6Gb/s

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate 500GB (NB)
1,000,000.00

Đĩa cứng Seagate 500GB BarraCuda SATA 6Gb/s 128MB Cache 2.5-Inch 7mm (ST500LM030)

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 10TB
10,200,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 10TB, 256MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Giảm giá!
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 1TB 1,150,000.00 1,120,000.00
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 1TB
1,150,000.00 1,120,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 1TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 2TB
1,650,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 2TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 3TB
2,350,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 3TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View
Thêm vào giỏQuick View
Đĩa Cứng Seagate SkyHawk 4TB
3,200,000.00

Ổ cứng Seagate SkyHawk 4TB, 64MB Cache, SATA 6.0Gb/s 3.5″, bền bỉ thiết kế chuyên cho đọc / ghi từ camera liên tục 24/7

Thêm vào giỏQuick View

Showing 1–12 of 68 results